Wstępna propozycja konstrukcji - bud. E:


Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).
 
 
 

Końcowa propozycja konstrukcji - bud. E:


Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).
 
 
 

Końcowa propozycja konstrukcji - bud. A:


Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).