Fragment więźby dachowej

Załatwiamy wszystkie formalności związane z budową dachu.

Kompleksowa budowa dachu wiąże się nie tylko z dostawą materiałów konstrukcyjnych i wykonawstwem całej konstrukcji, ale także z wieloma kwestiami natury organizacyjnej i formalnej.

Zlecając nam kompleksową budowę dachu, możesz także skorzystać z opieki administracyjnej. Co to oznacza w praktyce?

  1. uzgadniamy z projektantem i konstruktorem szczegóły wykonawcze i znacznie te uzgodnienia ułatwiamy poprzez udostępnienie modelu konstrukcji w postaci wirtualnego spaceru 3D
  2. sugerujemy możliwe rozwiązania lub optymalizujemy konstrukcje i uwarstwienia
  3. realizujemy wszystko kompleksowo - dostawa dowolnych materiałów, wykonawstwo w dowolnej technologii
  4. reprezentujemy klienta przed inspektorami (np. występującymi z ramienia inwestora) lub przed konserwatorem zabytków i in. w zakresie technologii produkcji drewna i wykonanych robót budowlanych, korespondujemy w imieniu klienta - redagujemy odpowiedzi pisemne czy wyjaśnienia w odpowiedzi na zapytania Nadzoru.
  5. laserowo skanujemy budynki techniką tachimetru 3D Leica, dzięki temu wykrywamy ewentualne kolizje oraz dostosowujemy konstrukcję dachu i zamocowań konstrukcji stalowej do rzeczywistych wymiarów budynku. W ten sposób pomagamy uniknąć niespodzianek w późniejszym czasie, które wiążą się z kosztownymi poprawkami.