Jak działa dach

Moje doświadczenia związane z działalnością na rynku konstrukcji drewnianych skłaniają do rozbudowania wachlarza usług o poradnictwo w zakresie technologii konstrukcji przegrody, jaką jest dach. Obserwuję bowiem wśród wykonawców niezwykłą różnorodność teorii na temat sposobu budowania tego elementu budynku.

- jak łączyć elementy konstrukcji? - co stosować jako krycie wstępne? - co jako zasadnicze? - jak połączyć poszczególne warstwy przegrody?

Najistotniejszą wątpliwością powinna być ta ostatnia. Współcześnie dysponujemy wieloma nowoczesnymi materiałami, które dają szansę na zbudowanie bardzo funkcjonalnej, ciepłej, szczelnej i oddychającej przegrody. Właśnie, dają szansę. Pod warunkiem, że umie się je zastosować.

Kto wie gdzie prawidłowo zastosować dachówki wentylacyjne (a stosuje się ich za wiele i w niepotrzebnych miejscach)? Kto wie gdzie przecieka membrana? Kto zna warunek minimum dla określenia wielkości wlotu/wylotu powietrza wentylującego dach pod pokryciem?

WENTYLACJA! Słowo klucz od kiedy budujemy domy z poddaszami użytkowymi, ocieplonymi materiałami kumulującymi wilgoć. Ale co wentylować a co nie? Gdzie ma być szczelnie a gdzie nie powinno?

Właśnie z organizacji wentylowania przegrody wynika najwięcej problemów powodujących niszczenie termozolacji, pokrycia, porastanie dachu, powstawanie zacieków na elewacji i wewnątrz budynku... Dlatego wychodzę Tobie na przeciw doradzając jak dobrać materiały OPTYMALNIE i jak je ZASTOSOWAĆ.

Bo często wybieramy np. dachówki na podstawie fasonu, membrany na podstawie ceny a montażowi nie przyglądamy się w ogóle. Zrozumienie różnic TECHNOLOGICZNYCH między materiałami pozwala dobrać je pod kątem trwałości. I nie sztuka kupić najdroższe. Chodzi o to, by wybrać takie, które spełnią prawidłowo swoje funkcje zapewniając trwałość a będą optymalne kosztowo. 

Skąd to wszystko się bierze? Wszak kiedyś była krokiew, łata, dachówka i działało. A teraz? Właśnie, teraz wykorzystujemy każdą przestrzeń w obrębie budynku. Chcemy mieszkać na poddaszach. Musimy więc ocieplać dach, nie strop jak niegdyś.

Dlatego teraz dach to bardziej PRZEGRODA. Żywy, aktywny, dynamiczny ustrój poddany większym różnicom temperatur i wilgotności między strefą zewnętrzną i wewnętrzną. Non-stop pracujący termicznie i wilgotnościowo. Przewodzi te media w różnych kierunkach zależnie od pory roku i dnia. Mały błąd w sztuce i powstaje skroplina. Jeśli powstanie nie tam gdzie trzeba i kiedy trzeba - spowoduje zniszczenia. Zawilgocenie wełny - utrata izolacyjności, zamarznięcie przy okapie - utrata wentylacji. To tylko dwa przykłady. Są jeszcze zacieki, rozerwanie membrany, oberwanie rynien, uszkodzenie pokrycia...

Oczywiście nie ma sztampy, nie da się sformułować jednej reguły dla wszystkich dachów skośnych, każdego pokrycia i każdego krycia wstępnego. Dlatego proszę o kontakt. Każdemu zaproponuję stosowne rozwiązanie po analizie projektu.

Poniżej znajdziesz krótki opis najważniejszych cech materiałów wykorzystywanych do budowy dachu.

Pokrycie nadaje naszemu budynkowi fason. Kolor, kształt dachówki to często jedyne czynniki jakie bierzemy pod uwagę przy jej wyborze.

Tymczasem dachówka ma też pewne funkcje, które ma pełnić przez kilkadziesiąt lat. Z czego one wynikają? Od czego zależy ich trwałość? Jakie akcesoria są niezbędne?

Zapraszam do lektury!

... a właściwie główne. Bo to tu powiemy o tej prawdziwie szczelnej warstwie.

Deski i papa? Że przeżytek? A co, membrana? A na deskach czy nie?

Proszę dalej, odpowiedź po kliknięciu.