Propozycja konstrukcji stropu:

 
Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).
 
 

 Wstępna koncepcja konstrukcji dachu:

 
Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).