Wstępna koncepcja konstrukcji dachu:


Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).
  
 

Główna konstrukcja - krokwie narożne, płatwie:


Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).