Propozycja konstrukcji NR-2 2023 12 05:


Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).
 

Propozycja konstrukcji NR-1 2023 11 24:


Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).