Wstępna koncepcja konstrukcji wiaty:

Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).