Wstępna propozycja konstrukcji:


Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).
 
 
 

Propozycja konstrukcji względem której ma nastąpić zamówienie drewna konstrukcyjnego:


Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).
 
 


Ostateczna konstrukcja:


Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).