Propozycja konstrukcji dachu - rev.2 - zmiana układu podwalin:

 
Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).
 
 
 

Propozycja konstrukcji dachu - rev.1 - szersza lukarna:

 
Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).
 
 
 

Propozycja konstrukcji dachu:

 
Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).