Propozycja konstrukcji NR-3 2024 01 11:


Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).
 

Propozycja konstrukcji NR-2 2023 12 01:


Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).
 

Propozycja konstrukcji NR-1 2023 11 16:


Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).