Wstępna propozycja konstrukcji:

Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).
 
 

 Rzut: