Wstępna koncepcja domu - bliźniaka:

 
Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).

 W rozbiciu - z pokazaniem poszczególnych kondygnacji: