Wstępna koncepcja konstrukcji dachu:


Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).
 
 
 

 Propozycja konstrukcji wiaty drewnianej:


Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).
 

 

Propozycja konstrukcji wiaty drewnianej z dobudówką:


Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).