Fragment więźby dachowej

Tarcica budowlana to najważniejszy po fundamentach materiał konstrukcyjny budynku.

Wykonawstwo elementów więźby dachowej pod indywidualne zamówienie jest jedną z naszych usług.
Słupy, murłaty, krokwie, płatwie, jętki a także elementy konstrukcji dachowych w postaci desek pasów górnych/dolnych, krzyżulców itp. produkujemy w oparciu o dostarczoną przez klienta specyfikację tych elementów z projektu budowlanego. Według niej dokonujemy indywidualnej wyceny, przedstawiamy ją do akceptacji, ewentualnie sugerujemy zmiany mogące podnieść jakość, trwałość i bezpieczeństwo użytkowania danej konstrukcji lub przyspieszyć pracę cieśli (zmniejszając koszty montażu). Po akceptacji klienta przystępujemy do wykonania.

Schemat więźby dachowej

Standardowo każda dobra więźba powinna cechować się:

 1. Sortowaniem wytrzymałościowym - wykonaniem z materiału selekcjonowanego zgodnie z normą PN-EN 1912:2005 (zaświadczone stosownym dokumentem), dające pewność wytrzymałości mechanicznej zgodnej z założeniami projektanta i zdrowotności surowca; producent ma obowiązek stosować się do powyższej normy, a kierownik budowy - nie zaakceptować materiału budowlanego nie posiadającego Deklaracji Zgodności; ten przepis jest w Polsce nadzwyczaj często lekceważony.
 2. Wykonaniem zgodnym z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej (dbajmy o środowisko – nasz certyfikat FSC ma nr SGS-COC-006075); co to znaczy - przeczytasz poniżej.
 3. Impregnacją próżniowo-ciśnieniową – jest to jedyny proces, w przeciwieństwie do konserwacji zanurzeniowych czy malowania, zapewniający długoletnią odporność na szkodniki owadzie i grzyby niszczące drewno; stosujemy wyłącznie środki konserwujące posiadające atest PZH (nr HK/B/0353/01/2007)!
 4. Wykonaniem ostrokrawężnym, bez oflisów, skręceń, zafalowań pił i innych wad które mogłyby zdestabilizować całą konstrukcję lub utrudnić pracę cieśli

Drewno wyprodukowane z zachowaniem sortowania wytrzymałościowego jest dokładnym odpowiednikiem niemieckiego drewna konstrukcyjnego (KVH).

W dalszym ciąu jest to jednak produkt lity (KVH jest sklejane z odcinków).

W krajowych warunkach surowcowych statystycznie zaledwie 30-40% tarcicy spełnia wymagania projektowanej klasy wytrzymałościowej.

Konstrukcja zbudowana z drewna, od którego nie odsortowano tych pozostałych 60% ma nieznaną wytrzymałość. Obciążanie jej (pokrycie, śnieg, silny wiatr itd.), powoduje większe od projektowanego ugięcia elementów. Skutkuje to:

 • pękaniem sufitów,
 • pękaniem ścian,
 • pękaniem membran,
 • utratą wiatroszczelności i przewiewoszczelności,
 • ucieczką ciepłego powietrza z mieszkania do przegrody dachowej,
 • wykraplaniem wilgoci w termoizolacji i utratę jej parametrów cieplnych,
 • powstaniem środowiska sprzyjającego rozwojowi pleśni i innych grzybów,
 • zawilgoceniem drewna więźby i jego degradację,
 • naciskiem i kruszeniem dachówek na połaci
 • zaciekami na podbitkę
 • i in.

Wymienione wyżej cztery elementy procesu produkcyjnego można streścić w czterech słowach: bezpieczeństwo, ekologia, trwałość i techniczna doskonałość. Są to najważniejsze cechy, które każda standardowa więźba dachowa powinna mieć. To tak, jak każda pralka powinna porządnie prać, płukać, wirować… Ale od pralki chcemy jeszcze, by suszyła, nie gniotła lub była cicha. Czy od kilku belek połączonych ze sobą można wymagać jakichś specjalnych opcji? Przekonasz się czytając dalej.

Zasadniczymi opcjami dodatkowymi czyniącymi szkielet dachu produktem z górnej półki są: 

 1. Struganie – podnosi bezpieczeństwo eksploatacji poprzez zmniejszenie palności. Ogień tym szybciej się przenosi im większa jest powierzchnia materiału palnego. Wszelkie zadry, drzazgi, podniesione włókna drzewne to idealna rozpałka. Drewno strugane, które dodatkowo przesączone jest w procesie impregnacji niepalnymi środkami jest ślizgawką dla płomieni i zapłon jest dużo wolniejszy. 

  Chcemy jednak uczciwie zaznaczyć, że nieprawdziwe jest hasło o niepalności więźby głoszone przez niektóre firmy. Nie ma niepalnego drewna, są tylko niepalne środki konserwujące!

  Dodatkową korzyścią wynikającą z gładkości drewna jest zmniejszenie kosztów ciesiółki i podniesienie jej jakości. Fachowiec dokładnie przyłoży kątownik (tzw. alfa-winkiel) więc zacięcia będą od razu dokładne, nie wymagające doprecyzowywania. No i fakt, że w ręce nie wchodzą mu żadne drzazgi jest nie bez znaczenia dla szybkości wykonania prac. Tu nie trzeba nikogo przekonywać.

   
 2. Podsuszanie – również daje kilka korzyści. Najważniejszą jest zwiększenie sztywności i wytrzymałości drewna. Szacuje się, że te parametry rosną w stosunku do wartości dla drewna mokrego o 75%!

  Proszę zauważyć, że odparowanie wody do ok. 20% wilgotności drewna zmniejsza jego ciężar o około połowę! To naturalnie ma znów wpływ na wygodę, a więc precyzję i wydajność pracy cieśli.

Proszę więc zwrócić uwagę, że w każdym prawie punkcie zachodzi relacja
IM LEPSZA TARCICA, TYM TAŃSZY MONTAŻ!

Zakup wysokiej jakości więźby dachowej jest efektywny kosztowo. Patrz: ciekawe przypadki moich klientów. Jest też przeniesieniem nakładów z etapu wykonawstwa na etap produkcji półproduktu. Cieśla nie jest lekarzem dla drewna. Belki niskiej jakości dadzą się wprawdzie poskładać dużym nakładem pracy, ale nigdy tak postawiona więźba nie będzie równie stabilna, trwała i bezpieczna jak ta wykonana z właściwego półproduktu.

Wniosek jest więc taki – albo płacimy więcej cieśli kupując tańsze drewno, albo kupujemy lepsze drewno zapewniając sobie tańszą ciesiółkę. 
Jeśli pamiętamy, że drugie rozwiązanie da końcowy produkt wyższej jakości, decyzja powinna być prosta.

Najważniejsza jest cena ale na budowie – stosunek jakość / cena.