Drewno konstrukcyjne do budowy dachu

Drewno jest materiałem KONSTRUKCYJNYM. Wyrobem budowlanym z grupy ODPOWIEDZIALNYCH, jak stal, beton czy pustaki.

Podobnie więc jak stal czy beton musi spełniać określone wymagania wytrzymałościowe zdefiniowane w odpowiednich normach technicznych.

O wytrzymałości drewna decyduje jego budowa: słoistość, obliny, pęknięcia, sękatość, skręt włókien, krzywizny itp.

Normy techniczne szczegółowo opisują maksymalny dopuszczalny poziom powyższych cech dla konkretnej klasy wytrzymałościowej i gatunku drewna. 

Projektant wpisując w projekt żądanie klasy (np. C30) określa de facto że np.:

 • powierzchnia sęków nie może przekroczyć 1/3 przekroju belki,
 • skręt włókien nie może być większy niż 2% względem dłuższej osi belki,
 • słoistość nie może być większa niż 4 mm
 • i in.

UWAGA!

Tylko 30% wszystkich belek produkowanych przez tartak nadaje się do zastosowań budowlanych

Z pozostałej części drewna połowa ma wytrzymałość niższą o 25% a reszta w ogóle nieokreśloną i stanowi odrzut.

Aby drewno nadawało się na więźbę lub inną konstrukcję producent musi poddać je specjalnemu badaniu, w wyniku którego odrzuca średnio ok. 70% materiału, dla którego musi mieć inne zastosowania. Wykonywanie badań wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Wykonuje je osoba posiadająca stosowaną licencję nadaną przez Polski Komitet Normalizacyjny PKN.

Kupując nasze drewno otrzymujesz pisemne potwierdzenie zgodności z wymaganiami projektanta, normy technicznej i prawa budowlanego.  

Zakup tarcicy ogólnego przeznaczenia i wbudowanie go jako konstrukcję skutkuje:

 • nadmiernymi ugięciami w okresie dużych obciążeń (śnieżyce, wichury)
 • uszkodzeniem poszycia dachu i jego rozszczelnieniem (pękanie membran/pap, urwanie obróbek komina, podwiewanie przy oknach, w koszach itd.)
 • pękaniem sufitów i membran wewnętrznych

Najczęstsze skutki to:

 • wprowadzenie wilgoci w obszar konstrukcji i termoizolacji
 • zamoknięcie termoizolacji i utrata jej wydajności
 • zacieki i pęknięcia na suficie, ścianach kolankowych
 • rozwój pleśni i innych grzybów
 • uszkodzenie drewna konstrukcyjnego – zagrzybienie i zasiedlenie przez owady
 • uszkodzenia tynków i pokrycia dachowego
 • zacieki na podbitce

Problemem natury administracyjno-prawnej są też:

 • możliwość nie uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku
 • odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczycieli w przypadku awarii.

Dlatego zawsze przy zamawianiu drewna uprzejmie prosimy o podanie

 • klasy wytrzymałościowej zapisanej w projekcie (oznaczenia takie jak C24, C27, C30)

 • numeru normy technicznej zastosowanej do obliczeń konstrukcji drewnianych (np. PN 03150:2000).