Wstępna koncepcja konstrukcji dachu - budynek administracyjny B3:


Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).

 

Wstępna koncepcja konstrukcji dachów - budynek B1 i B2:


Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).