Wstępna koncepcja konstrukcji więźby dachowej:

 
Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).