Wstępna koncepcja konstrukcji dachu - budynek B2:


Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).

 

 

Wstępna koncepcja konstrukcji dachu - budynek administracyjny B3:


Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).