Przestrzenny model całego dachu:


LPM (lewy przycisk myszy): obrót / PPM (prawy przycisk (lub Shift+LPM)): przesunięcie.

 

... oraz budynek z samą więźbą dachową:


LPM (lewy przycisk myszy): obrót / PPM (prawy przycisk (lub Shift+LPM)): przesunięcie.