Model 3D zadaszenie tarasu:


Obrót: LPM (lewy przycisk myszy). Przesunięcie: PPM (prawy przycisk lub Shift+LPM).