Model 3D więźby dachowej altany ogrodowej:


LPM (lewy przycisk myszy): obrót / PPM (prawy przycisk (lub Shift+LPM)): przesunięcie.