A A A

Obróbka numeryczna CNC

Obróbka numeryczna CNC na materiale własnym i powierzonym, (prefabrykacja konstrukcji).

 

Fabryczne wykonanie połączeń ciesielskich za pomocą maszyny sterowanej komputerowo

 

Standardowa procedura budowy więźby lub innej konstrukcji opiera się na wykonaniu w warunkach budowy odpowiednich cięć służących dopasowaniu dostarczonych z tartaku prostych elementów do siebie.

 

Wiele połączeń jest skomplikowanych w kształcie i w warunkach budowy upraszcza się ich formę łącząc belki doczołowo. Wtedy siły przenoszone są przez wkręty zamiast we właściwy sposób przez drewno.

 

Przeciętny czas wznoszenia więźby przez 4 osobową brygadę: 2 tygodnie.

 

Technologia obróbki CNC pozwala w warunkach fabrycznych przygotować z najwyższą precyzją więźbę zgodną z tradycyjną sztuką ciesielską. Elementy łączą się ze sobą zamkami ciesielskimi, takimi jak:

 

  • zaciosy do osadzenia krokwi na belkach poziomych
  • gniazda i czopy proste lub skośne do łączenia słupów lub mieczy z elementami poziomymi
  • tzw. jaskółki łączące jętki z krokwiami,
  • zamki między krokwią/kulawką a krokwią narożną/koszową
  • zamki połączeń wzdłużnych

 

Przygotowywane są też:

  • wiercenia
  • profile górne wypukłe krokwi narożnych lub wklęsłe koszowych
  • zakończenia górne i dolne.

 

 


 

W celu zapewnienia maksymalnej precyzji połączeń wykonujemy niwelacyjne pomiary budynku samopoziomującym laserowym niwelatorem Leica Rugby oraz liniowe i kątowe za pomocą lasera Leica Disto.

[obraz: sprzęt Leica]

 

Obróbka odbywa się na podstawie trójwymiarowego projektu, który wcześniej przesyłamy Państwu do akceptacji.

[obraz: przykładowy projekt]

Obraz przestrzenny umożliwi Państwu dodatkowo wykonanie adaptacji w szerokim zakresie – lokalizacja okien, kształt kominów, funkcjonalność pomieszczeń itp.

 

Procedura budowy więźby w przypadku zlecenia obróbki CNC jest następująca:

Dostarczamy zestaw ponumerowanych belek z wykonanymi wszelkimi obróbkami ciesielskimi oraz instrukcje montażu zawierające tą samą numerację

Ekipa ciesielska dokonuje precyzyjnego montażu – umieszczenie belek na właściwych miejscach i zabezpieczenie łącznikami. Nie wykonuje żadnych obróbek.

Czas montażu (na podstawie obserwacji):

dach 402 m2 na planie krzyża, 10 połaci, 8 naroży, 4 kosze, rama płatwiowa w kształcie krzyża: ekipa 2 osoby; czas montażu 2,5 dnia.

 

KORZYŚCI

Bezpieczeństwo: maksymalna możliwa precyzja połączeń zapewnia sztywność i odporność konstrukcji na ekstremalne obciążenia

Ekonomika: trwałość komponentów dachowych, eliminacja pęknięć sufitów, membran, pokrycia, wilgotnienia termoizolacji

Zdrowotność: utrzymanie przegrody w stanie trwale suchym brak możliwości powstania warunków rozwoju pleśni w przegrodzie

Komfort: łatwość adaptacji pomieszczeń i architektury do Państwa indywidualnych wymogów

 

W celu złożenia zapytania prosimy o przesłanie drogą e-mail na adres biuro@hpmp.pl rysunków z projektu przedstawiających daną konstrukcję. W przypadku więźby dachowej:

- rzut więźby,

- rzut poddasza,

- przekroje

- dodatkowo informacja o lokalizacji obiektu i planowanym terminie realizacji

 

Zapraszamy do konsultacji telefonicznych: Hubert Pietrzak, tel. 501-589-747

 
Tworzenie stron internetowych Poznań | Powered by Quick.Cms