A A A

Impregnacja ciśnieniowa

Konserwacja drewna własnego i powierzonego metodą wgłębną

 

Duża zawartość części bielastej we współczesnym surowcu drzewnym jest przyczyną jego niskiej odporności mikrobiologicznej. Oznacza to podatność drewna konstrukcyjnego na działanie owadów (spuszczel, kołatek) i grzybów (z grup rozkładu białego, szarego i brunatnego).

 

Zasiedlenie przez owady i zakażenie grzybami wywołują różnorakie konsekwencje:

 • Podstawową jest zagrożenie mechaniczne – oba czynniki degradują ligninę i celulozę – składniki odpowiadające za zdolność drewna do pracy na rozciąganie i ściskanie.
 • Owady są przyczyną dyskomfortu – odgłosy żerowania są dokuczliwe.
 • Rozwojowi grzybów towarzyszy bardzo duży wzrost stężenia zarodników w powietrzu, będących przyczyną alergii, mających działanie rakotwórcze i powodujących inne schorzenia.

 

Impregnacja ciśnieniowa jest metodą bezpieczną i niewymywalną.

Stanowi jedyny sposób na wprowadzenie impregnatu w całą podatną na degradację objętość drewna.

Impregnat zamknięty jest wewnątrz komórek i związany ze strukturą drewna.

 

Proces polega na:

 • Poddaniu suchego drewna działaniu w hermetycznej komorze kolejno podciśnienia i nadciśnienia w stanie całkowitego zanurzenia w substancji konserwującej.
 • W objętości 70 tys. litrów następuje wysycenie komórek preparatem.
 • Każdy metr sześcienny drewna przyjmuje 200 litrów roztworu, co jest kontrolowane w procesie komputerowo.

 

Proces dokumentowany jest stosowną deklaracją wraz z atestami impregnatu, którą otrzymujecie Państwo wraz z materiałem.

 

Wykonanie usługi możliwe jest na poczekaniu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Wiązanie impregnatu następuje w czasie 2 dni po wykonaniu procesu. W tym okresie nie należy narażać materiału na opady atmosferyczne.

 

W przypadku drewna produkowanego w naszym zakładzie impregnacja ciśnieniowa jest standardem.

 

KORZYŚCI:

 • bezpieczeństwo: konstrukcja zachowuje pełne właściwości nośne w całym okresie eksploatacji
 • komfort: brak odgłosów żerowania owadów
 • zdrowotność: brak warunków do rozwoju grzybów; czystość mikrobiologiczna mieszkania

 

W celu zaimpregnowania Państwa materiału prosimy o przesłanie zapytania e-mail: biuro@hpmp.pl i podanie

- ilości (m3),

- maksymalnej długości,

- gatunku drewna

- przeznaczenia drewna.

 

Zapraszamy do konsultacji telefonicznych: Hubert Pietrzak, tel. 501-589-747.

 

Uwaga! Jako niezawodną metodę konserwacji podaje się niekiedy suszenie i struganie.

Zwracamy uwagę na:

 • możliwość wtórnego podniesienia wilgotności w przegrodzie budowlanej w wieloletnim okresie eksploatacji
 • fakt, że wiele szkodników owadzich żeruje właśnie w drewnie suchym (np. kołatek, znany z balustrad, ram obrazów czy starych mebli lub spuszczel – stare suche więźby).

Konserwacja metodą próżniowo-ciśnieniową jest niewymywalna, posiada atest PZH i Pozwolenie Ministra Zdrowia.

W przypadku drewna zabudowanego, nad którym nie ma bieżącej kontroli w 50 letnim okresie eksploatacji jest jedyną metodą uważaną za w pełni skuteczną.

 
Tworzenie stron internetowych Poznań | Powered by Quick.Cms